Azure Stack in de publieke cloud

A picture

Auteur

Craft Redactie

Datum

9-12-2020

Leestijd

2 minuten

Expertise

Volgens Microsoft biedt Azure Stack de mogelijkheid om Azure-services te leveren vanuit een eigen datacenter. En dat met dezelfde vertrouwde portal en technieken die ook in de publieke Azure Cloud gebruikt worden. Zo beschikken organisaties in hun eigen on-premises omgeving over de voordelen van de cloud. Organisaties kiezen mogelijk voor de Azure Stack in specifieke scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan scenario’s met beperkte connectiviteit of waar specifieke wet- en regelgeving van toepassing is.

Het stukje Azure in de naam van de Azure Stack en de Microsoft slogan Azure On Premises impliceert dat je als developer op deze stack dezelfde mogelijkheden hebt als op de publieke Azure Cloud. Helaas is dit niet het geval, zoals je kunt zien op de roadmap.

Niet alle services beschikbaar. Een developer moet zich hiervan bewust zijn, wanneer hij voor de Azure Stack gaat ontwikkelen. Gelukkig kan de publieke Azure Cloud je hierbij ondersteunen door de Azure Stack Policy Module te gebruiken. Deze policy stelt je als developer namelijk in staat een Azure Resource Group te maken die enkel diensten toelaat die ook op de Azure Stack beschikbaar zijn; in dezelfde versie als op de Azure Stack. Deze policy kan ook gebruikt worden om te testen of een bestaande applicatie geschikt is voor de Azure Stack.

Hieronder een Powershellscript die dit volledig voor je regelt. Zorg er wel voor dat je eerst de Azure Powershell-module installeert.  # Installeer de Azure Powershell module
#Install-Module -Name AzureRM -AllowClobber

# Maak een folder aan
cd c:
md azure-stack
cd azure-stack

# Download de policy
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
invoke-webrequest "https://github.com/Azure/AzureStack-Tools/archive/master.zip" -OutFile master.zip

# Pak de zip file uit
expand-archive master.zip `
  -DestinationPath . `
  -Force

cd AzureStack-Tools-master

# Importeer de Azure Stack module
Import-Module .\Policy\AzureStack.Policy.psm1

# Login
Login-AzureRmAccount

# Maak een resourcegroup met de Azure Stack policy
$subscriptionID ='{jouw-subscriptionId}'
$rgName = '{jouw-resourcegroup}'

az group create --name $rgName --location westeurope

$policy = New-AzureRmPolicyDefinition -Name AzureStackPolicyDefinition -Policy (Get-AzsPolicy)
New-AzureRmPolicyAssignment -Name AzureStack -PolicyDefinition $policy -Scope /subscriptions/$subscriptionID/resourceGroups/$rgName

Blijf op de hoogte met Craft

Wil jij geen events meer missen en via blogs op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Cloud? Meld je dan aan voor de Craft-update!