IT’s (not!) a man’s world

A picture

Datum

11-1-2018

Reading time

3 minutes

Expertise

‘Wat leuk, nóg een vrouw in het team!’ hoor ik mezelf blij verrast uitroepen wanneer ik mijn nieuwe projectteam voorgesteld krijg. Maar waarom spreek ik dat eigenlijk hardop uit? De reden is - denk ik - omdat het zelfs in deze tijd nog altijd een zeldzaamheid is – een vrouw in de IT.

Ooit zag ik dat anders voor me. Toen ik in de jaren negentig als software-engineer aan de slag ging bij een klein softwarebedrijf waar ik de eerste vrouwelijke engineer bleek te zijn, verwachtte ik nog dat de verhouding vrouw/man snel gelijkgetrokken zou zijn. Heus wel vóór het millennium. Niets tegen mannen, maar als je in een club van zestien mensen de enige vrouw bent, dan is de verhouding toch wel een beetje zoek. Waar bleven die slimme meiden die op de toekomst voorbereid waren? Ze zaten eraan te komen, dat wist ik zeker.

Diversiteit

Maar nu, na al die jaren, is een vrouwelijk ICT’er nog altijd een bijzonderheid. En dat terwijl de IT een zeer boeiend vak is, waarbij uiteenlopende vaardigheden en talenten gewenst zijn – niets wat een vrouw niet kan. Bovendien; het vooroordeel van de eenzame IT-dude die zich alleen voor een stuk pizza uit zijn stoel hijst, is toch allang achterhaald?! En diversiteit in een team; maakt dat het werk niet veel leuker én succesvoller? Niet voor niets zijn sommige bedrijven nu gericht op zoek naar vrouwelijke ICT’ers.

A picture

Testing

Sinds kort ben ik lid van het team Craft Experts Testing. In dit team zijn nu drie vrouwen vertegenwoordigd. Een unicum voor mij! Al eerder had ik de indruk dat er in het testvak meer vrouwen werken dan in de andere IT-vakgebieden en dat lijkt te kloppen. Hebben we het hier dan over een fifty-fifty-verhouding? Bij lange na niet, maar de verdeling is wel beter. Hoe kan dat? Is dat al eens onderzocht? Mijn theorie is dat testers niet alleen over technische inzichten moeten beschikken en nauwkeurig en op detail moeten werken. Ze moeten ook de grote lijnen in het oog kunnen houden en goed communiceren met teamgenoten en klanten. Misschien vinden vrouwen testen daarom een aantrekkelijk vakgebied. Deze aspecten hebben mij in ieder geval over de streep getrokken voor het testvak te kiezen.

Ouderwets

In de media lezen we dat de behoefte aan ICT’ers groot is op de Nederlandse arbeidsmarkt, en dat er vrouwelijke ICT’ers uit het buitenland worden gehaald, terwijl we onze eigen feminiene potentie niet benutten. Dit roept bij mij de vraag op: waarom is programmeren of informatica niet al een verplicht vak op scholen, zoals in Engeland, waar de programmeerbare BBC micro:bit met succes geïntroduceerd is? Uit dit soort initiatieven zal vast blijken dat het niet alleen jongens zijn die goed kunnen programmeren. Misschien kunnen we dan makkelijker het beeld loslaten dat de ICT een mannenwereld is.

We zijn in ons land dus samen verantwoordelijk voor deze ouderwetse situatie. In veel Scandinavische landen bijvoorbeeld, is het percentage vrouwen in de ICT veel hoger dan bij ons. Hét bewijs dat het kan!

Ik zou het mooi vinden als wij ons als ICT’ers meer inzetten voor vrouwen in de ICT. Bij de opvoeding van onze dochters kunnen we al laten zien dat het vak uitdagend is en leuk voor iedereen. Als we daarnaast pleiten voor meer informatica- en programmeerlessen op scholen, komt het in de volgende generatie misschien wel goed met de female touch in de ICT.

Geduld

Voorlopig ben ik weer even in de gelukkige positie niet de enige vrouw in het projectteam te zijn, maar dat moet ooit de normaalste zaak van de wereld worden. Vrouwen in de ICT, ze komen eraan!

Verder lezen

  1. https://www.mt.nl/management/drie-redenen-waarom-diversiteit-binnen-bedrijven-nodig-is/526790
  2. http://www.werken20.nl/nieuws-over-nieuwe-werken/organisatie-bedrijf/39214/ict-sector-werkt-aan-man-vrouwverhouding
  3. https://www.expeditiemicrobit.nl

Blijf op de hoogte met Craft

Wil jij geen events meer missen en via blogs op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom Testing? Meld je dan aan voor de Craft-update!