2x IT-Project manager

36 uur Arnhem 6 maanden

Opdracht: 2x IT-Project manager

Reageer direct

Project manager IT

Ruim 1600 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Er komen veel en belangrijke ontwikkelingen op de provincie af die veelal verbonden zijn met digitalisering en de informatiesamenleving. Wetgeving die een digitaliseringsopdracht voor de provincie tot gevolg heeft, aangepaste werkprocessen, toenemende (keten-)samenwerking met partners, inwoners en organisaties uit de provincie die allen van ons verwachten dat we onze diensten digitaal aanbieden. Ook de invloed van nieuwe technologie en data op ons werk bij de provincie wordt met de dag groter.
 
De afdeling Informatievoorziening en Automatisering (I&A) van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het provinciale ICT-beleid. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich met behulp van ICT-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en ondersteunt de organisatie bij het (her)inrichten van hun processen bij digitaliseringsvraagstukken. Vanuit het team Projecten van de afdeling I&A worden projectmanagers ingezet op diverse projecten met één of meerdere ICT-componenten binnen de provincie Gelderland.Wegens aflopende contracten van 2 ingehuurde IT-projectmanagers wil de provincie nog tijdelijk 2 IT-projectmanagers inhuren. Tegelijkertijd start de provincie met de werving en selectie van 2 IT-projectmanagers in vaste dienst. De inhuur is bedoeld om de periode tot de start van de  IT-projectmanagers in vaste dienst te overbruggen.

 Verantwoordelijkheden De projectenportfolio van I&A bestaat uit verschillende projecten, waaronder de implementatie van nieuwe systemen voor wegonderhoud en voor het afhandelen van klantcontacten, een optimalisatieproject voor de financiële administratie en een project voor het uitfaseren/vervangen van Oracle-applicaties. 


Het takenpakket van de IT-projectmanager bestaat onder andere uit:

 • Het onder architectuur uitvoeren van projecten conform de methodiek van de provincie (gebaseerd op de Prince2 projectmanagementmethodiek en de Agile projectaanpak)
 • Het afstemmen met opdrachtgever, business projectmanager en overige stakeholders over de project-inrichting en uitvoering
 • Het formeren en leiden van het projectteam, bestaande uit I&A-medewerkers, aangevuld met medewerkers uit de betrokken afdelingen
 • Het schrijven en onderhouden van diverse project deliverables, waaronder een PID, een PVA en een risico- en issuedossier en het op orde houden van het projectdossier
 • Sturen op voortgang en risico’s en een goede communicatie tussen alle stakeholders
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en de oplevering van het resultaat


Competenties 

 • Samenwerken 
 • Communicatief 
 • Organisatiesensitiviteit  
 • Resultaatgericht 

LET OP: Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

Your profile

 • Externe is inzetbaar vanaf 4 juli 2022 tot en met 31 december 2022 voor 32 tot maximaal 36 uur per week = knock-out 
 • Externe is de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland knock-out 
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 8 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als IT-projectmanager met het leiding geven aan IT-projecten, waarbij tenminste 4 jaar als IT-projectmanager bij of voor een overheidsorganisatie knock-out 
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het als IT-projectmanager toepassen van de PRINCE2 projectmanagementmethodiek en het gebruik van een Agile projectaanpak = knock-out 
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring als IT-projectleider/projectmanager (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het domein van wegenbeheer/wegenonderhoud OF in het domein van financiële overheidsadministratie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2012 - heden) met het begeleiden, (laten) opstellen en uitvoeren van aanbestedingstrajecten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Het behelst de gehele aanbestedingsfase van opstellen requirements, opstellen aanvraag, publiceren aanvraag, 
 • beoordelen aanvraag tot en met ondertekenen contract. Graag specifiek de ervaring met deze stappen in de aanbestedingsfase benoemen
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 15 jaar ervaring in diverse IT-functies, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2012 - heden) met het managen van minimaal twee gelijktijdig lopende projecten voor verschillende opdrachtgevers (al dan niet binnen eenzelfde organisatie) gedurende een periode van ten minste 1 jaar, aan te tonen met praktijkvoorbeelden
 • Uit het CV moet duidelijk blijken op welke wijze en met welke werkervaringen kandidaat invulling geeft aan de functiewensen.
 • Nederlands sprekend en schrijvend

Details

Periode van inzet        : 4-7 t/m 31-12 met optie op verlenging  
Aantal uren                 : 32-36  uur per week
Max.Tarief                   : € 85,00 - € 98,00 naar gelang kennis en ervaring
Standplaats                 : Arnhem
Reisafstand                 : tot max 60 minuten van standplaats 
Reageer voor              : 20-5-2022 voor 12:00 uur 
 
Voor meer informatie neem contact op met daan.ploegmakers@centric.eu o.v.v. S-202203836

Disclaimer:
Het is niet toegestaan een aanvraag/vacature van Centric op een al dan niet openbare website (bijv. freelance.nl of eigen website) te plaatsen of deze verder uit te zetten naar andere leveranciers.

Waarmee kan ik je helpen?

Wil je meer weten over deze opdracht? Neem dan contact op met Daan via daan.ploegmakers@centric.eu of +31 6 25 38 26 53.

Oneindige mogelijkheden