Technisch Applicatie Specialist

36 uur DEVENTER 3 maanden

Opdracht: Technisch Applicatie Specialist

Reageer direct

Technisch Applicatie Specialist

Door de verdergaande digitalisering van onze opdrachtgever en haar omgeving nemen de beschikbaarheid- en performance eisen toe richting een 7x24 model. Bovendien neemt de samenhang toe binnen de keten van ICT componenten, waardoor het werkveld technisch complexer wordt. Tenslotte is het streven naar kostenleiderschap een van de belangrijkste doelstellingen van ICT Productie. Deze transitie stelt hogere eisen aan ICT specialisten op gebied van pro activiteit, klantgerichtheid en technisch specialisme.

Algemene kenmerken
De Technisch applicatiespecialist zorgt voor optimale ICT informatiesystemen, afgeleid van de organisatie (klant) behoeften, rekening houdend met relevante tendensen. Hierbij is er sprake van een toenemende technische complexiteit van applicaties en datacommunicatie;

 • Richt zich op de keten van applicaties, inclusief interfaces en overziet technische consequenties van wijzigingen over meerdere applicaties, onder meer in samenspraak met de functioneel beheerder en infra specialisten.
 • Is specialist op het gebied van technisch applicatiebeheer en zet daarbij effectief en efficiënt beheertools in;
 • Zorgt voor een adequate monitoring van de informatiesystemen, ten aanzien van de beschikbaarheid, performance, capaciteit en continuïteit;
 • Analyseert monitoringsinformatie, herkennen en signaleren van trends en indien nodig ondernemen van passende acties bij afwijkingen;

Specifieke kenmerken

 • Is in deze functie mede verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde afdelingsdoelstellingen, waaronder het optimaal automatiseren, monitoring en innovatie van beheer;
 • Is binnen één of meerdere DevOps-teams mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van de gebruikswaarde van applicaties;
 • Zelfstandig oplossen van 2e lijnsincidenten/verstoringen binnen de afgesproken standaarden en normen;
 • Neemt het initiatief tot het doen van verbetervoorstellen;
 • Verantwoordelijk voor het reviewen van de ontwerpdocumenten en geeft advies ten aanzien van de technische consequenties;
 • Toetst nieuwe of gewijzigde informatiesystemen aan de afgesproken beheer requirements;
 • Begeleiden, installeren en configureren van software(updates);
 • Inrichten van de OTAP omgeving, waarbij verantwoordelijk voor de acceptatie- en productieomgeving;
 • Operationele afstemming met leveranciers over reguliere zaken.
 • Signaleert knelpunten in samenwerking en escaleert deze richting de C-specialist;
 • Is sparringpartner voor met name key-users en functioneel beheer;
 • Het analyseren en oplossen van beveiligingsknelpunten (security);
 • Volgt trends en ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied en beoordeelt de bruikbaarheid ervan voor de opdrachtgever en signaleert deze waar nodig bij de Manager ICT;
 • Voert werkzaamheden uit op basis van de bij de opdrachtgever geldende standaarden en normen (waaronder ITIL), welke zijn vastgesteld door de Manager ICT;
 • Participeert met regelmaat in ICT projecten.

Resultaten

 • Draagt zorg voor de beschikbaarheid van het geheel van technische applicatie- en middleware componenten die samen de keten van de informatievoorziening vormen, conform de gestelde standaarden en normen;
 • Conform gestelde normen opgeloste 2e lijnsincidenten, waaronder een gefundeerde risico- en impactanalyse;
 • Gecontroleerd doorgevoerde releases, welke voldoen aan de gestelde standaarden en normen;
 • Nieuwe, actuele beheerdocumentatie conform standaarden en normen van de opdrachtgever;
 • Advies en verbetervoorstellen m.b.t. de ICT informatiesystemen. 

Your profile

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting Technische Informatica;
 • Specialist op het gebied van de technische werking van applicaties en weet beheertools adequaat toe te passen;
 • Is proactief en flexibel;
 • Heeft oog voor kwaliteit en controle binnen een complexe werkomgeving;
 • Primaire kennis van actuele systeemontwikkelingsmethodieken;
 • Kennis van en ervaring met het werken conform ITIL processen;
 • Neemt deel aan de consignatiedienst.
 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Expertise / vakkennis
 • Initiatief
 • Probleemoplossend vermogen

Details

De condities zijn marktconformWil je meer weten over deze opdracht? Neem dan contact op met Collin Mentink via collin.mentink@centric.eu

Oneindige mogelijkheden