SCCM/MECM consultant

40 uur omgeving Breda

Opdracht: SCCM/MECM consultant

Reageer direct

Omschrijving

Voor onze directe opdrachtgever in de omgeving van Breda zijn we op zoek naar een ervaren SCCM/MECM consultant.

Het project ‘Common Operating Workplace / Windows 10 roll-out’ is opgestart binnen het Group Microsoft Competence Center (GMCC) en verloopt in goede afstemming en samenwerking met de organisatie.
GMCC is binnen de organisatie onderdeel van Group Information Systems. GMCC is verantwoordelijk voor de interne ICT dienstverlening rondom Microsoft en ICT infrastructuur gerelateerde producten en diensten die aangeboden worden vanuit de centrale datacenters in Nieuwegein, Amsterdam, Miami en San Diego. De dienstverlening van GMCC heeft onder andere betrekking op e-mail, intranet, Skype, MECM, SCOM, directory services, mobility en BizTalk. GMCC voert technisch beheer en applicatie beheer uit, maar levert daarnaast ook ondersteuning aan de lokale IT afdelingen binnen de organisatie en is bovendien actief op het gebied van software development (SharePoint en BizTalk).
Het project ‘Common Operating Workplace / Windows 10 roll-out’ heeft als doelstelling om in 2020/2021 alle 25.000+ systemen van een bestaande SCCM naar een nieuwe MECM omgeving te migreren, alle relevante packages over te brengen naar de nieuwe omgeving en alle systemen binnen de organisatie op een ondersteunde versie/build van Windows 10 te brengen. Hiernaast is er de doelstelling om functionele, technische en procesmatige verbeteringen door te voeren in de werkplek gerelateerde dienstverlening en technische MECM infrastructuur.
Binnen de organisatie is iedere site verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud van de werkplekken binnen die site, ter ondersteuning daarvoor biedt GMCC de MECM dienst aan. Inmiddels is de migratie van de werkplekken en packages afgerond en begint de fase om verbeteringen te definiëren en door te voeren in de MECM omgeving.

Op hoofdlijnen zijn de volgende verbeteringen gedefinieerd: 1. Adviseren verdere standaardisering van de Common Operating Workplace. 2. Implementeren van de mogelijkheid tot: a. het afdwingen van Operating Systeem updates, b. automatisch updaten van Dell drivers en firmware, c. toepassen van Supersedence, d. ombouwen van de HTA van VB naar Powershell. 3. Onderzoeken mogelijkheid tot het updaten van machines via remote access verbonden. 4. Ondersteunen invoeren Dell Connected configuration dienst.
Behalve het technisch ontwerp en de implementatie behoren ook de organisatorische en procesmatige consequenties tot de scope van het project, zoals het benoemen en inregelen van de taken & verantwoordelijkheden en de benodigde kennis & kunde.

Werkzaamheden De MECM Consultant is verantwoordelijk voor het succesvol uitwerken, voorbereiden, documenteren, testen en implementeren van de bovengenoemde verbeteringen.
Voor de beeldvorming hieronder een opsomming van de hoofdactiviteiten van de MECM Consultant:

 • Uitvoeren onderzoek verdere standaardisering van de Common Operating Workplace en het opstellen van advies daaromtrent;
 • Uitvoeren impact analyse van de verbeteringen in relatie tot de bestaande dienstverlening en technische omgeving;
 • Voorbereiden van de uitvoering van de verbeteringen conform het Change Management proces;
 • Technische testen en uitvoering;
 • Waar nodig opstellen/bijwerken van documentatie, werkinstructies, procesbeschrijvingen e.d.

Jouw profiel

 • Ruime ervaring met SCCM/MECM in Enterprise omgevingen
 • Ruime ervaring met werkplek standaardisatie, GPO’s, CI’s, etc.
 • Zowel technisch als organisatorische ervaring, niet louter technisch
 • Ruime ervaring met VB en Powershell
 • Ervaring met Dell hardware in een MECM omgeving
 • Ervaring met Autopilot, Intune, Direct Access
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • Pragmatische en klantgerichte instelling
 • ​Doorzettingsvermogen en stress bestendig
 • In staat om zowel in teamverband als zelfstandig te opereren
 • Analytisch vermogen voor het detecteren en oplossen van technische problemen
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Bijzonderheden

De werkzaamheden zullen naar verwachting een doorlooptijd hebben van ongeveer 4 maanden.
Bij succesvolle samenwerking wordt een inzet voor die periode voorzien, waarbij de inzet in de loop der tijd kan afnemen.
De initiële inhuurovereenkomst zal voor een periode van 2 maanden worden afgesloten, met optie op verlenging. Voor de eerste 2 maanden wordt een inzet van 5 dagen per week voorzien.
De kandidaat moet de bereidheid hebben om (sporadisch) in het weekend of in de avonduren te werken indien dat voor het project vereist is.

Voor meer informatie neem contact op via resourcedesk@centric.eu o.v.v. S-202009466

Sandra de Kruijk

Resourcedesk

Sandra de Kruijk

Wil je meer weten? Neem dan contact op via +31 6 48 76 82 41 of resourcedesk@centric.eu.

Oneindige mogelijkheden