Business Analist

16 uur Tiel 6 maanden

Opdracht: Business Analist

Reageer direct

Omschrijving

We zijn op zoek naar een Business Analist, voor onze klant, die daarbij ook de rol van Architect kan vervullen.
 
De uit te voeren werkzaamheden zijn:

 • In beeld brengen en modelleren van proces-, informatie- en documentstromen en vertalen naar een advies voor optimalisatie
 • Het met de medewerkers uit de organisatie in beeld brengen van de gewenste werkwijze in processen is een belangrijk onderdeel van het verandertraject om te komen tot duurzaam beheer van ongestructureerde informatie. De kandidaat vervult in zijn/haar rol als business analist tevens de rol van “change agent” om de verandering in houding en gedrag tot stand te brengen
 • Onze klant gaat haar huidige document management systeem/record management applicatie vervangen. De kandidaat ondersteunt bij het in beeld brengen en formuleren van de requirements
 • Onze klant werkt zaakgericht. De kandidaat onderzoekt wat nodig is om dit zaakgericht werken in lijn met de afspraken die over de breedte zijn gemaakt voor het optimaliseren. Kandidaat adviseert hierover en draagt bij aan de realisatie van de verbetering;
 • Toezicht houden en faciliteren dat aansluiting plaats vindt op de architectuur van de klant
 • Vertalen van de architectuur van de klant naar de roadmap en werkpakketten;
 • Stakeholder management op ambtelijk niveau
 • Het beheer van de digitale informatievoorziening van onze klant naar een hoger plan tillen is een veranderkundig vraagstuk. Veranderkundige vaardigheden en competenties zijn essentieel voor het slagen van het project. Daarom beschikt de kandidaat over de volgende competenties.

 
Business analist met affiniteit voor IV architectuur:

 • weet de organisatie op een prettige wijze mee te krijgen, zoekt met de waterschappers in de processen naar een oplossing die in het dagelijkse werk soelaas biedt en aansluit bij de kaders voor digitaal informatie beheer, is organisatiesensitief;
 • in staat op gelijkwaardig niveau met bestuurders, leidinggevenden en collega’s informatie op te halen, te delen en af te stemmen;
 • daadkrachtig, proactief en zelf startend. Zet zelf activiteiten in gang en monitort voortgang;
 • in staat op praktische wijze vorm en inhoud te geven aan roadmap activiteiten zonder het ambitieniveau uit het oog te verliezen;
 • interviewtechnieken/adviesvaardigheden;
 • coachingsvaardigheden (vakinhoudelijke coaching en coaching op de werkplek);
 • communiceert mondeling en schriftelijk goed;
 • accuraat en vakkundig en werkt gedisciplineerd en nauwgezet;
 • kan zowel goed zelfstandig als binnen een team functioneren.

Your profile

 • minimaal HBO-opleiding;
 • minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied informatie analyse en proces analyse;
 • minimaal 3 jaar ervaring in het vakgebied van digitaal informatie beheer;
 • aantoonbare kennis van en ervaring met applicaties en systemen op het gebied van digitaal informatiebeheer (DMS, RMS en e-depot) en zaakgericht werken;
 • aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met het spanningsveld van het toegankelijk en beschikbaar hebben van digitale informatie in de dagelijkse werkprocessen en de (verplichte) archieffunctie;
 • aantoonbare ervaring en kennis van de overheidsprocessen, bij voorkeur waterschapsprocessen, in relatie tot de informatievoorziening;
 • aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van TOGAF, architectuur metamodellen en de architectuurtaal Archimate;
 • kennis van wet- en regelgeving zoals o.a., Archiefwet, Wet Open Overheid en AVG en van relevante overheidsstandaarden zoals BIO, handreiking Vervanging, zaakgericht werken, en TMLO of MDTO is een pré;
 • ervaring met uitvoeren van risicoanalyses binnen het domein digitaal informatiebeheer is een pré.
 • beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Details

Periode van inzet:           22-03-2021  t/m 30-09-2021(optie tot verlenging steeds 6 maanden)
Aantal uren:                    16 uur per week
Max.Tarief :                     € 70,00 tot € 80,00 op basis van ervaring en geschiktheid.
Reageer voor:                 26-02-2021   (12:00 uur)
 
 Voor meer informatie neem contact op via resourcedesk@centric.eu   o.v.v. S-202101724
 

Dirk Woerdeman

Waarmee kan ik je helpen?

Dirk Woerdeman

Wil je meer weten over deze opdracht? Neem dan contact op met Dirk Woerdeman via Resourcedesk@centric.eu of 06-20613785.

Oneindige mogelijkheden