Freelance front-end og back-end utviklere

Oslo 02.06.2022 Freelance konsulent NO PN IT

Oppdrag: Freelance front-end og back-end utviklere

Søk nå

Centric Partner Network har økende oppdragsmengde og søker flere freelance front-end og back-end utviklere. Våre kunder er selskap innenfor både privat og offentlig sektor. Oppdragene har ofte lang varighet. Vi søker deg som trives med å være konsulent, drives av å levere kvalitet og er engasjert. Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert.


 

Arbeidsoppgaver

 • Designe, implementere og teste teknisk løsning i tråd med behov
 • Drift, forvaltning og videreutvikling av løsning
 • Jobbe med brukergrensesnitt og integrasjoner
 • Etablering og ivaretakelse av tekniske grensesnitt, avhengigheter og avgrensinger til andre prosjekter og løsninger
 • Bistå i kartlegging av brukerbehov, prosesser og arbeidsmåter og omdanne dette til funksjonelle og ikke-funksjonelle krav
 • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon, både av egenutviklet kode og løsningsdesign

Din profil og kvalifikasjoner

 • Erfaring med skybaserte løsninger og fra tjenesteorienterte leveransemodeller
 • Erfaring med utvikling og vedlikehold av portalløsninger med integrasjoner mot bakenforliggende systemer
 • God forståelse for informasjonssikkerhet og tilgangsstyring (IAM, AD og PAM).
 • Kjennskap til .NET, JavaScript, Visual Studio Code, Sharepoint, Git-hub, React, BootStrap, MongoDB, MySQL, eller liknende
 • Erfaring med utarbeidelse av brukerhistorier, brukersentrert utforming, brukskvalitet og tilgjengelighetskrav
 • Erfaring med Dev-ops og tilhørende livssyklusforvaltning av produkt/tjeneste
 • Gode språkferdigheter i både norsk og engelsk

Hva vi tilbyr

 • Vi har et stort nordisk nettverk av IT-konsulenter, med 9 regionskontor i Norden
 • Vi har lang erfaring med IT og kan hele IT-stacken
 • Vi har avtaler med mange kunder fra alle bransjer
 • Vi fungerer som en ekstern salgskanal for våre tilsluttede partnere
 • Vi arrangerer løpende lokale nettverkstreff
 • Vi er transparente da alle parter har fullt innsyn i enhver avtale
 • Vi er personlige – det vil si, vi kjenner våre partnere

Benedicte Nortvedt

Spørsmål?

Benedicte Nortvedt

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med Benedicte på benedicte.nortvedt@centric.eu eller tlf. +47 954 703 62.

Utforsk dine muligheter