Nätverkstekniker

Lund 2021-05-19 Underkonsult Infrastructure

Uppdrag: Nätverkstekniker

Logga in och sök
Start av uppdrag: Omgående
Slut av uppdrag : 80h långt uppdrag
Svara senast: Omgående

Dina arbetsuppgifter

För vår ramavtalskund Lunds Universitet söker vi en Nätverkstekniker. Det är en av avdelningarna på LU som behöver hjälp med design av lokalt ethernet nätverk till en mindre servermiljö samt konfigurering av switchar. Miljön omfattar två beräkningskluster (8 resp 16 noder) och ca 20 lagringsservrar, alla med CentOS Linux, samt tre virtualiseringsservrar (VMware). Servrarna är fördelade på två separata serverhallar. Nätverket består av två Mellanox SN2410 10GbE switchar för datanät samt en 1GbE Mellanox AS4610 switch för administration i varje hall. OS är Cumulus Linux.
Kunden behöver antingen en EVPN-VXLAN baserad lösning eller mer traditionell (MLAG, spanning tree). Kunden hanterar känsliga data så någon typ av kryptering behövs på länkar mellan hallarna. Konsulten förväntas hjälpa till med att välja och designa en lämplig lösning baserat på behovet.

I uppdraget ingår även kunskapsöverföring till LU-anställd serveradministratör som skall sköta drift och administration när den initiala konfigureringen är klar.

Din profil och kvalifikationer

Du behöver har erfarenhet inom nätverksdesign och nätverksadministration för datacenter. Erfarenhet av både mjukvarudefinierade nätvärk, EVPN-VXLAN och traditionell lösningar med MLAG och spanning tree. Konfigurering av Mellanox switchar med Cumulus Linux.

Hanna Ström

Har du några frågor kring tjänsten?

Hanna Ström

Kontakta Hanna Ström på telefon 0734-159385 eller hanna.strom@centric.eu

Utforska dina möjligheter