Koordinator

Sundsvall 2020-09-29 Underkonsult Project leader

Uppdrag: Koordinator

Logga in och sök
Start av uppdrag: 2020-11-02
Slut av uppdrag : 2021-12-03
Svara senast: Omgående

Bra anställningsförmåner

Varierande arbetsuppgifter

Utvecklas i din karriär

Dina arbetsuppgifter

Kunden arbetar med att vidareutveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Arbetet innebär bland annat att fortsätta uppdatera och utveckla de taxonomier som behövs. Genom en standardiserad och digitaliserad tjänst för inlämning av årsredovisningar skapas förutsättningar för återanvändning av finansiell information i elektronisk form. Förenklingen för företagare blir att de bara behöver lämna informationen en gång och den kan sedan återanvändas av myndigheter och andra intressenter.

Uppdraget består främst av att koordinera och samordna arbete kopplat till IT-utveckling samt att koordinera samarbetsprojekt mellan myndigheter och privata aktörer. Vidare att vara projekt-/uppdragsadministratör vilket innefattar planering och uppföljning, möteskallelser, dokumentation och rapportskrivande.

Uppdraget innebär också arbete med frågor som gäller:

 • Begrepp och byggande av taxonomier.
 • XBRL-iXBRL.
 • Företag och företagande kopplat till digital inlämning av årsredovisningar.

Din profil och kvalifikationer

Förmåga
Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som i konsultuppdrag har god förmåga att:

 • Samarbeta
 • Vara lyhörd
 • Arbeta självständigt
 • Vara drivande
 • Kommunicera på svenska i tal och skrift

Kompetens

 • Med kompetens menar vi sammantagen praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap.
 • Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som utifrån uppdragets innehåll har kompetensnivån Tillräcklig.
 • Anbudsgivaren bör erbjuda en konsult som utifrån uppdragets innehåll har kompetensnivån Hög, Mycket hög eller Exceptionell.

CV
Anbudsgivaren ska lämna en cv som visar hur erbjuden konsult uppfyller kravet på kompetens. Vi rekommenderar att anbudsgivaren är noga med CV så att det tydligt framgår innehåll i tidigare uppdrag, utbildning, certifieringar och så vidare. För de två uppdrag som anbudsgivaren väljer att ange som referensuppdag kan anbudsgivaren i CV bara hänvisa till anbudet.

Jag o Centric

Vad mer vi erbjuder

Din utveckling

Arbeta på Centric

Ranj Barzanji

Har du några frågor kring tjänsten?

Ranj Barzanji

Kontakta Ranj Barzanji på tfn: 0734-159 367 eller ranj.barzanji@centric.eu.

Bli en av oss!

 • Hittat ditt nya drömjobb?

  Det är lätt att söka ett jobb på Centric. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta.

 • Hur ansöker man?

  När du har hittat en tjänst du är intresserad av, klicka bara på "Apply directly", ladda upp ditt CV och det är allt!

 • Ditt CV

  Nu är ditt CV synligt för våra rekryterare. Om din kunskap och erfarenhet passar någon av våra tjänster så kommer vi att kontakta dig.

 • Första mötet

  Vi träffas och får en personligare bild av varandra. Vi går igenom ditt CV och pratar om drömmar och mål.

 • Återkoppling

  Vid en avstämning så delar vi våra intryck och pratar om hur vi går vidare med referenstagning och eventuellt erbjudande. Nu börjar vår gemensamma resa - välkommen till Centric.

Utforska dina möjligheter