Uppdragsledare

Sundsvall 2020-12-31 Underkonsult Project leader

Uppdrag: Uppdragsledare

Logga in och sök
Start av uppdrag: Omgående
Slut av uppdrag : 2021-02-28
Svara senast: Omgående

Utvecklas i din karriär

Varierande arbetsuppgifter

Bra anställningsförmåner

Description

Kunden, precis som övriga Sverige och världen, har under en kort tidsperiod anpassatdelar av sin verksamhet till ett mer flexibel och distansoberoende arbetssätt, genom att de flesta medarbetarna arbetar hemifrån. Vissa arbetsuppgifter, kan inte eller får inte på grund av säkerhetsskäl göras hemifrån, samt att vissa möten krävt fysisk interaktion och arbetsverktyg som inte funnits tillgängliga med motsvarande funktionalitet i digitalt format.

Att arbeta hemifrån med kundens nuvarande stöd i form av till exempel videosystem och gemensamma projektytor och så vidare har i ett kort perspektiv fungerat okej. Men för att vi på sikt ska kunna fortsätta stödja ett effektivt och kreativt arbetssätt och arbetsformer så behöver vi hitta verktyg, metoder och rutiner som bättre stödjer
våra behov. Det gäller såväl i internt samarbete inom kunden som med andra myndigheter, uppdragsgivare och intressenter samt i interaktionen med våra kunder. En viktig aspekt att ta hänsyn till att vi fortsatt upprätthåller den nivå på säkerhet som behövs i olika sammanhang.

Förstudiens innehåll

 • Översiktlig sammanställning/kartläggning av verktyg, metoder och rutiner som används av medarbetare hos kunden idag.
 • Inventering av vilka behov på kort och lång sikt som medarbetare och chefer ser för att skapa att skapa en god arbetsmiljö och ett effektivt distansoberoende samarbete.
 • Sammanställning av vanliga verktyg, metoder och rutiner för distansoberoende samarbete som används i vår omvärld (närvärld).
 • Översiktlig sammanställning av säkerhetskrav utifrån olika användningsområden.
 • Rekommendationer till åtgärder på kort och lång sikt.

Genomförande av förstudien
Intervjuer och enkäter till medarbetare och chefer. En enkät med input till förstudien är genomförd i början av december av kunden internt.

Omvärldsbevakning
Sammanställning av förstudie med rekommendationer till arbetsgrupp som jobbar med "Hur arbetslivet hos kunden" ska se ut post Corona.

Arbetets utförande
Uppdraget beräknas ta ca: 80 timmar totalt vilket motsvarar ca: 25 % av en heltidstjänst. Dock kan dessa timmar disponeras fritt av konsulten efter avstämning med beställaren. Önskemål från beställaren är att ett uppstartsmöte görs snarast möjligt och därefter kan konsulter disponera sitt arbete relativt fritt resten av avtalstiden.
I uppdraget ingår att dokumentera enligt kundens riktlinjer och att kompetens överförs till utsedd personal.

Konsulten ska även kunna bistå med kompetens till andra uppdrag som uppdragsgivaren väljer ut.

Your profile

Skallkrav:

 • God erfarenhet av att självständigt lösa uppgifter av utredningskaraktär.
 • God kommunikationsförmåga, muntligt och skriftligt.
 • Kunskap om lösningar för distansoberoende samarbete.
 • Kunskap om krav på IT-säkerhet och informationssäkerhet för offentliga organisationer

Två referensuppdrag, som ska ha utförts av konsulten under de senaste 3 åren räknat från sista anbudsdag, lämnas för att tydliggöra erfarenheten.

Beskrivning av referensuppdrag 1:
Kund:
Beställare:
Telefonnummer:
From – tom:
Omfattning i timmar (konsultens):
Konsultens namn:
Beskrivning av uppdraget och konsultens aktiviteter och roll i det:

Beskrivning av referensuppdrag 2:
Kund:
Beställare:
Telefonnummer:
From – tom:
Omfattning i timmar (konsultens):
Konsultens namn:
Beskrivning av uppdraget och konsultens aktiviteter och roll i det:

Kunden kan komma att kontakta referensen för att verifiera ovanstående

Börkrav:

 • Beskriv konsultens erfarenhet av liknande uppdrag i närtid. Ange var i CV alternativt bilaga som denna kvalitet uppvisas.
 • Beskriv konsultens kunskap om lösningar för distansoberoende samarbete. Ange var i CV alternativt bilaga som denna kvalitet uppvisas.
 • Visa kommunikationsförmåga skriftligt genom ett exempel på skriven rapport. Ange var i CV alternativt bilaga som denna kvalitet uppvisas.

Jag o Centric

Vad mer vi erbjuder

Din utveckling

Arbeta på Centric

Ranj Barzanji

Har du några frågor kring tjänsten?

Ranj Barzanji

Kontakta Ranj Barzanji på tfn: 0734-159 367 eller ranj.barzanji@centric.eu.

Bli en av oss!

 • Hittat ditt nya drömjobb?

  Det är lätt att söka ett jobb på Centric. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta.

 • Hur ansöker man?

  När du har hittat en tjänst du är intresserad av, klicka bara på "Apply directly", ladda upp ditt CV och det är allt!

 • Ditt CV

  Nu är ditt CV synligt för våra rekryterare. Om din kunskap och erfarenhet passar någon av våra tjänster så kommer vi att kontakta dig.

 • Första mötet

  Vi träffas och får en personligare bild av varandra. Vi går igenom ditt CV och pratar om drömmar och mål.

 • Återkoppling

  Vid en avstämning så delar vi våra intryck och pratar om hur vi går vidare med referenstagning och eventuellt erbjudande. Nu börjar vår gemensamma resa - välkommen till Centric.

Utforska dina möjligheter