UX-Designer

Sundsvall 2020-06-30 Underkonsult Designer

Uppdrag: UX-Designer

Logga in och sök
Start av uppdrag: 2020-09-01
Slut av uppdrag : 2020-12-31
Svara senast: 2020-08-10

Dina arbetsuppgifter

Kundens register är källan till värdefull information om företag och företagande som kunden vill tillgängliggöra på ett bättre sätt än idag.

Kunden vill ersätta nuvarande informationstjänster med moderna tjänster som möter kundernas behov och förväntningar
och samtidigt stämmer in i myndighetens strategiska förflyttning och tekniska utveckling.

Uppdraget är att tillsammans med kunden ta fram nya informationstjänster, där kunderna får väsentligt förbättrade möjligheter att få/köpa informationsprodukter och där kunden
tillhandahåller moderna och kundanpassade funktioner för betalning, behörighetshantering, stöd och hjälp, kvittens, leverans osv.

Uppdraget kommer att utgå från insamlade behovsinsikter från tidigare utredningar samt andra relevanta kundinsikter (dessa kommer att tillhandahållas). Uppdraget innebär alltså att konsolidera nuvarande informationstjänster

Din profil och kvalifikationer

Konsulten skall:

 • Ha kompetensnivån hög inom området interaktionsdesign av e-tjänster.
 • Ha kompetensnivån hög inom området user experience.
 • Ha kompetensnivån hög inom området agila designmetoder.
 • Ha kompetensnivån hög inom området webbtillgänglighetskrav.
 • Ha kompetensnivån hög inom området facilitering av design-workshops

Konsulten bör:

 • Ha kompetens inom området genomföra användningstester.
 • Ha kompetens inom området skissverktyget Balsamiq.
 • Ha kompetens inom området grafisk formgivning.
 • Ha kompetens inom området samarbete i tvärfunktionella grupperingar.

Förmåga:

 • Konsulten ska ha god förmåga att:
 • Samarbeta
 • Vara lyhörd
 • Arbeta självständigt
 • Vara drivande
 • Kommunicera på svenska i tal och skrift
 • Ta ansvar
 • Ha helhetssyn
 • Vara kommunikativ och pedagogisk

Ranj Barzanji

Har du några frågor kring tjänsten?

Ranj Barzanji

Kontakta Ranj Barzanji på tfn: 0734-159 367 eller ranj.barzanji@centric.eu.

Utforska dina möjligheter