Verksamhetsutvecklare

Sundsvall 2020-12-29 Underkonsult Project leader

Uppdrag: Verksamhetsutvecklare

Logga in och sök
Start av uppdrag: Omgående
Slut av uppdrag : 2021-12-31
Svara senast: Omgående

Varierande arbetsuppgifter

Bra anställningsförmåner

Utvecklas i din karriär

Description

Kunden är en i huvudsak avgiftsfinansierad myndighet, som tar in olika typer av avgifter för såväl registrering av ärenden i våra register som försäljning av information.

Betalningsområdet i sig påverkar Kundens kunder och intressenter, likväl som det genomsyrar hela myndigheten. Kunden har i och med detta ett omfattande systemstöd med integrationer både inom interna system men även med externa aktörer, och avgifterna hanteras utifrån lagrum och andra styrande bestämmelser som finns för respektive avgiftsområde.

Betalmarknaden står inför stora förändringar vilka Kunden behöver följa med i. Nu vill Kunden ta ett helhetsgrepp inom betalområdet för att i linje med myndighetens digitala förnyelseresa utveckla området för att även fortsättningsvis erbjuda en effektiv, säker och kostnadseffektiv hantering av betalningar.

Uppdraget gäller i första hand arbete på Kundens Stab och med inriktning mot området betalningar men kan även innebära arbete inom andra områden på Staben och på andra avdelningar hos Kunden.

Uppdraget innebär att koordinera och kommunicera på strategisk, taktisk och operativ nivå i samarbeten internt hos Kunden och externt mot andra intressenter. Det innefattar att driva och analysera/utveckla området betalning i en organisation med ett komplex systemlösning för betalningar.

Arbetet ska drivas utifrån ett agilt värdedrivet arbetssätt motsvarande ramverket SAFe och metoden design thinking.
I uppdraget ingår också att Leverantören ska dokumentera för Kundens räkning och kompetensöverföra till relevant personal hos Kunden.

Your profile

När vi kontrollerar krav som gäller konsulten bedömer vi enligt nedan.

Förmåga Kravuppfyllnad

 • God Konsulten har förmågor som bidrar till att leverera uppdrag med tillfredsställande kvalitet.
 • Kompetens Kravuppfyllnad
 • Tillräcklig Konsulten har tillräcklig kompetens att utifrån uppdragets innehåll klara uppdraget.


6.4.2 Kvalitet
Vi utvärderar förväntad leveranskvalitet utifrån uppdragsbeskrivningen. Vi bedömer och betygsätter enligt nedan.

Kompetensnivå, kvalitetsvärde, Kravuppfyllnad

Exceptionell
Vi har anledning att förvänta oss en leverans av exceptionell kvalitet då konsulten har kompetens som (en av nedan):

 • Fullt ut möter uppdragets innehåll.
 • Till större delen möter uppdragets innehåll och därutöver har annan kompetens som kan bidra till ett mervärde vid leveransen.

Mycket hög 
Vi har anledning att förvänta oss en leverans av mycket hög kvalitet då konsulten har kompetens som till större delen möter uppdragets innehåll.

Hög 
Vi har anledning att förvänta oss en leverans av hög kvalitet då konsulten har kompetens som i många delar möter uppdragets innehåll.

Tillräcklig 
Vi har anledning att förvänta oss en leverans av tillräcklig kvalitet men det fattas ett antal delar för att vi ska ha anledning att förvänta oss en leverans av högre kvalitet.

Förmåga
Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som i konsultuppdrag har god förmåga att:

 • Samarbeta
 • Vara lyhörd
 • Arbeta självständigt
 • Vara drivande
 • Kommunicera på svenska i tal och skrift


Kompetens
Med kompetens menar vi sammantagen praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap. Anbudsgivaren ska erbjuda en konsult som utifrån uppdragets innehåll har kompetensnivån Tillräcklig.
Anbudsgivaren bör erbjuda en konsult som utifrån uppdragets innehåll har kompetensnivån Exceptionell, Mycket hög eller Hög.

CV
Anbudsgivaren ska lämna en cv som visar hur erbjuden konsult uppfyller kravet på kompetens.
Vi rekommenderar att anbudsgivaren är noga med cv så att det tydligt framgår innehåll i tidigare uppdrag, utbildning, certifieringar och så vidare. För de två uppdrag som anbudsgivaren väljer att ange som referensuppdag i nästa avsnitt kan anbudsgivaren i CV bara hänvisa till anbudet

Referensuppdrag
Anbudsgivaren ska beskriva två uppdrag som erbjuden konsult har levererat.

Anbudsgivaren ska beskriva uppdrag som:

 • Anbudsgivaren anser vara de uppdrag som erbjuden konsult har levererat som mest liknar det uppdrag vi frågar efter.
 • Är levererade till en extern uppdragsgivare. Som extern räknas inte moderbolag, syskonbolag, dotterbolag eller liknande.

Anbudsgivaren ska för respektive uppdrag:

 • Lämna namn på uppdragsgivaren.
 • Lämna namn och kontaktuppgifter till en referensperson (inte samma person för båda uppdragen) som varit uppdragsansvarig eller likande hos uppdragsgivaren för referensuppdraget.
 • Lämna uppgifter om referenspersonens nuvarande arbetsgivare. Arbetsgivaren ska vara annan än anbudsgivaren eller underleverantör till anbudsgivaren i denna upphandling.
 • Lämna uppgifter om vilken kalendertid uppdraget är levererat. Uppdraget får vara pågående.Beskriva uppdraget:

Uppdrag nummer ett
Namn på uppdragsgivaren:
Namn på referensperson:
Mejladress till referensperson:
Telefonnummer till referensperson:
Referenspersonens roll i uppdraget:
Namn på referenspersonens nuvarande arbetsgivare:
Kalendertid uppdraget är levererat:
Beskriv uppdraget:

Uppdrag nummer två
Namn på uppdragsgivaren:
Namn på referensperson:
Mejladress till referensperson:
Telefonnummer till referensperson:
Referenspersonens roll i uppdraget:
Namn på referenspersonens nuvarande arbetsgivare:
Kalendertid uppdraget är levererat:
Beskriv uppdraget:

Jag o Centric

Vad mer vi erbjuder

Din utveckling

Arbeta på Centric

Ranj Barzanji

Har du några frågor kring tjänsten?

Ranj Barzanji

Kontakta Ranj Barzanji på tfn: 0734-159 367 eller ranj.barzanji@centric.eu.

Bli en av oss!

 • Hittat ditt nya drömjobb?

  Det är lätt att söka ett jobb på Centric. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta.

 • Hur ansöker man?

  När du har hittat en tjänst du är intresserad av, klicka bara på "Apply directly", ladda upp ditt CV och det är allt!

 • Ditt CV

  Nu är ditt CV synligt för våra rekryterare. Om din kunskap och erfarenhet passar någon av våra tjänster så kommer vi att kontakta dig.

 • Första mötet

  Vi träffas och får en personligare bild av varandra. Vi går igenom ditt CV och pratar om drömmar och mål.

 • Återkoppling

  Vid en avstämning så delar vi våra intryck och pratar om hur vi går vidare med referenstagning och eventuellt erbjudande. Nu börjar vår gemensamma resa - välkommen till Centric.

Utforska dina möjligheter