Working at Centric

Recruitment

Centric gebruikt uw persoonsgegevens voor het behandelen van sollicitaties en uw eventuele indiensttreding.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een sollicitatie en eventuele indiensttreding. Denk aan NAW-gegevens, adres, postcode, telefoonnummer, geboortedatum, korte verslagen van alle contactmomenten en eventuele andere persoonsgegevens die van belang zijn voor het sollicitatieproces.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De volgende rollen binnen Centric hebben toegang tot de persoonsgegevens:

  • Recruiters
  • Recruitment-assistent
  • Hiring manager
  • Andere collega’s/managers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces
  • Directieleden die goedkeuring moeten geven voor de indiensttreding
  • HR-assistent
  • HR-manager die voorstellen of contracten goedkeurt

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens beroepen wij ons op de grondslagen overeenkomst, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens voor zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of voor zolang wettelijk is toegestaan of totdat u uw toestemming intrekt.

Versie

25 mei 2018