Arbeide for Centric

Centric IT Professionals AS har siden 1995 realisert flere tusener av IT konsulenters drømmer om å ta neste steg i deres IT karriere. Vi har valgt å satse på juniorer med gode potensialer og har hatt gleden av å se dem lykkes sammen med oss, samtidig som at vi har hatt faglig tyngde til å la våre seniorer være med på å drive oss fremover til å bli den betydelige aktøren i IT markedet som vi er i dag.

Å bygge kompetanse, erfaring og faglig trygghet er viktige faktorer for å lykkes i arbeidslivet. Disse faktorene vil også være med på å prege deg og din hverdag sammen med oss i Centric IT Professionals AS ute hos våre kunder gjennom vårt mangfold av både spennende og utfordrende oppdrag hos våre kunder over hele Norge.

Hverdagen som konsulent i Centric IT Professionals AS innebærer frihet i form av å kunne velge oppdrag som passer for deg, dine behov og din kompetanse. Hverdagen innebærer fleksibilitet i form av å kunne utføre oppdrag på ulike teknologiområder hos våre kunder, samt et bredt spenn mellom de oppgavene som til enhver tid skal håndteres. Hverdagen innebærer også valgfrihet – vi har mulighetene og valget er ditt.

Vi i Centric IT Professionals AS har et langsiktig fokus og perspektiv på våre IT konsulenter. Vi er opptatt av å bygge en spennende karriere med et utvidet fokus på både personlig og faglig utvikling som strekker seg over lang tid. Dette gjør vi både gjennom lange oppdrag hos våre kunder, kortere oppdrag hos flere kunder og kontinuerlig kursing og sertifisering for våre konsulenter.

Belofte 2 - Wij helpen jou verder in je vak

Vi tilbyr alle våre konsulenter videreutdanning og sertifisering på flere ulike områder, både på infrastruktur, utvikling, test og prosjektledelse. Alt tilpasset deg, dine ønsker, behov og kompetanse. Våre ansatte skal alltid kunne fortsette å utvikle seg, uavhengig av hvor de er i karrieren. Vi tilbyr alle våre konsulenter muligheten til å sette opp en individuell utdanningsplan, hvor vi betaler for både studiemateriell, kursing og sertifiseringene. Å være sertifisert er et verdifullt kvittering på din kompetanse som du vil dra nytte av.

Vi i Centric IT Professionals AS mener at vi er ett av Norges mest attraktive IT-selskaper, og vi jobber aktivt for å utvikle både vårt interne miljø og vårt eksterne nettverk. Vi er Great Place To Work sertifisert og gjennomfører jevnlig spennende aktiviteter der du som konsulent har mulighet til å møte og sosialisere deg med kolleger i hyggelige og avslappende former.