Working at Centric

Personvernerklæring

På Centric anser vi beskyttelse av personopplysninger som en svært viktig del av virksomheten og tjenestene våre. Beskyttelse av slike opplysninger er grunnlaget for påliteligheten vår som leverandør og samarbeidspartner. Med personopplysninger mener vi i denne sammenhengen alle opplysninger om en identifisert og/eller identifiserbar fysisk person.

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Centrics selskaper i Norge samler inn fra deg. Vi samler inn disse opplysningene fordi vi har en avtale med deg eller er i kontakt med deg i forbindelse med tjenestene og produktene våre.

I denne erklæringen får du informasjon om:

 • hvorfor vi behandler personopplysninger
 • hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger
 • hvordan du kan få innsyn i og korrigere personopplysningene som vi har lagret om deg
 • hvordan vi beskytter personopplysningene dine

I retningslinjene for bruk av informasjonskapsler kan du lese mer om hvordan Centric håndterer informasjonskapsler.

Våre løfter om personvern

Løftene våre om personvern kan oppsummeres med følgende tommelfingerregler:

 • Formål og formålsbegrensning: Centric bruker personopplysninger bare til uttrykkelig angitte og berettigede formål.
 • Rettslig grunnlag: Centric baserer behandlingen av personopplysninger på et av de rettslige grunnlagene.
 • Dataminimalisering: Ved behandling av personopplysninger sørger Centric for at datamengden er begrenset.
 • Gjennomsiktighet: Centric gir interessenter som kunder, potensielle kunder, ansatte, søkere, utplassert personell og leverandører, åpen informasjon om bruken av personopplysningene deres.
 • Sikkerhet: Centric tar personvern på alvor. For hvert valg vi tar, iverksetter vi tiltak for å ivareta personvernet så godt som mulig.

Sikring av personopplysninger

Vi gjør vårt beste for å håndtere personopplysninger med forsiktighet. Vi gjør også alt vi kan for å beskytte disse opplysningene mot tap og/eller enhver form for ulovlig bruk eller behandling. Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak, for eksempel de nyeste innovasjonene innenfor feltet sikring. Hvis Centric må dele personopplysningene dine med tredjeparter for å kunne utføre oppgavene våre, inngår vi databehandleravtaler for dette formålet.

Brudd på sikkerheten

Oppstår det et sikkerhetsbrudd til tross for all innsatsen vår? Da håndterer vi hendelsen i tråd med den interne prosedyren som er utarbeidet for slike tilfeller. Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å begrense konsekvensene av sikkerhetsbruddet.

Hvis sikkerhetsbruddet utgjør en personvernrisiko, rapporterer vi dette til det nederlandske datatilsynet. Hvis det er ønskelig – og uansett når det er pålagt ved lov – informerer vi også de berørte om bruddet.

Hvilke rettigheter har du?

I henhold til Personvernforordningen (GDPR) har du følgende rettigheter i forbindelse med bruken av personopplysningene dine:

 • Innsyn
  Du har rett til innsyn i personopplysningene som Centric behandler om deg.
 • Retting
  Du har rett til å få korrigert personopplysningene som Centric behandler om deg.
 • Sletting
  Du har rett til å få slettet personopplysningene som Centric behandler om deg.
 • Dataportabilitet
  Du har rett til å få overført personopplysningene dine fra Centric til en annen part.
 • Begrensning av behandling
  Du har rett til å få færre personopplysninger behandlet av Centric.
 • Motsette deg automatiserte avgjørelser og profilering
  Du har rett til å kreve menneskelig inngripen i avgjørelser tatt av Centric (i motsetning til en automatisert avgjørelse).
 • Motsette deg behandling
  Du har rett til å motsette deg Centrics behandling av dine personopplysninger.

Hvordan utøver du rettighetene dine?

Centric tar personvernet ditt på alvor. Derfor har vi utnevnt et personvernombud som håndterer alle dine spørsmål om personvernrettigheter. Du kan ta kontakt med personvernombudet vårt på privacy@centric.eu.

Retten til å klage til tilsynsmyndigheten

Centric håndterer personopplysningene dine på en så åpen og forsiktig måte som mulig. Hvis du vil klage på behandlingen av opplysningene dine, ber vi deg ta kontakt med personvernombudet vårt først. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til privacy@centric.eu. Vi vil gjøre vårt ytterste for å løse problemet til din tilfredshet. Hvis du mot formodning ikke skulle være enig med tiltaket, kan du kontakte Datatilsynet.

Informasjonsark per behandling

I tillegg til personvernerklæringen har Centric valgt å utarbeide et informasjonsark for spesifikk behandling / spesifikke deler. Dette informasjonsarket for behandling omhandler spesifikt de følgende underemnene:

 • Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?
 • Hvilke typer personopplysninger samler vi inn?
 • Hvem har tilgang til personopplysningene dine?
 • Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?
 • Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?
 • Hvilke sikkerhetstiltak er iverksatt?

Informasjonsark er tilgjengelig for følgende behandling/deler:

I tiden som kommer vil vi legge til flere informasjonsark.

For Centric-ansatte er anvendelsen av Personverndirektivet innarbeidet i personalhåndboken.

Informasjonskapsler (cookies)

Centric har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.

Oppdateringer av personvernerklæringen

Denne versjonen av personvernerklæringen er fra 29. oktober 2021. Centric oppdaterer erklæringen fortløpende, slik at du alltid kan lese den nyeste versjonen.

Kontakt oss

Har du spørsmål om denne personvernerklæringen? Kontakt oss på privacy@centric.eu.