Centric at a computer

"Fokuset på infrastruktur og min nye interesse i feltet synes å gå hånd i hånd"

Thomas Meinich – Bache fullførte videregående skole med toppkarakterer og etter lærlingetiden sin hos Oljedirektoratet fikk han jobb i Centric, og fart på IT karrieren sin. Han hadde brukt lærlingetiden sin fornuftig og hadde allerede da sertifisert seg på Cisco CCNA. "Centrics satsing på infrastruktur og min gryende interesse for fagområdet passet som hånd i hanske". Sier Thomas Meinich-Bache

Thomas Meinich-Bache fullførte sin IT utdannelse, med bestått fagprøve ved Oljedirektoratet, sommeren 2015 og startet umiddelbart opp som Nettverkskonsulent i Centric samme høst. Thomas ble plassert ute hos en av Centric Stavanger sine største kunder på deres Network Operation Center. Læringskurven var bratt, kundeomfanget var stort og teknologien han jobbet med banebrytende.

Tilbakemeldingene

"Med både fagbrev og CCNA sertifisering i bagasjen hadde jeg god og relevant ballast til å takle de utfordringene jeg stod ovenfor i min nye jobb i Centric" sier Thomas. Tilbakemeldingene fra kunden har blitt hentet fra øverste hylle siden Thomas’ inntreden i Centric.

Trygg arbetsplats

I dag har Thomas beveget seg fra Network Operation Center, og videre innover i linjene hos kunden. Han jobber utelukkende med infrastruktur og nettverk, samtidig som at han kontinuerlig har jobbet med å formalisere egen kompetanse gjennom sertifiseringer. Han har sertifisert seg på Cisco Service Provider, CCNA Routing & Switching og CCNP Routing &Switching. Thomas deler også aktivt av sin kompetanse og stiller alltid opp om en kollega og trenger et par tips før eksamen. Det å jobbe som nettverkskonsulent krever at man alltid holder seg faglig oppdatert, men Thomas motiveres av å lære nye ting, og han ser en klar sammenheng mellom faglig videreutvikling og sertifiseringer. I dag leser han på BGP og CoS ettersom han nylig har fått seg faglige utfordringer som krever at han setter seg enda mer inn i dette, og på sikt har han en målsetning om å ta Cisco CCIE. CCIE oppleves som både krevende, utfordrende og spennende på en gang.

“Centric sitt fokus på kompetanseheving og villighet til å støtte opp om studiemateriell og sertifiseringsavgifter har hatt en positiv betydning for min vei mot målet om bli så god som mulig innen mitt fagfelt”

Thomas Meinich-Bache

Thomas Meinich-Bache er et fantastisk eksempel på at det å jobbe målrettet og engasjert gir gode og spennende resultater. Det at han kan bygge sin IT karriere i Centric både i form av spennende oppdrag hos våre kunder og via sertifiseringer er mye av grunnen til at han fortsatt jobber i Centric på tross av flere tilbud fra andre. Og det at vi har kjekke kolleger og et inkluderende arbeidsmiljø er heller ikke å forakte.