Working at Centric

Opplæring

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine? Vi bruker personopplysningene dine for å registrere din søknad om opplæring. I tillegg bruker vi disse opplysningene til å kommunisere med deg og arbeidsgiveren din i denne forbindelse. Videre utfører vi analyser basert på personopplysninger for å forbedre tjenestene våre.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler deltakerens navn og e-postadresse samt en rekke generelle opplysninger om kunden for å sende fakturaen.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Centric behandler personopplysninger konfidensielt og med største forsiktighet. Lagrede personopplysninger er bare tilgjengelige for ansatte i Centric, dersom dette er nødvendig for jobben de skal gjøre.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

Behandlingen av personopplysningene dine er basert på din søknad eller forespørsel om informasjon om et kurs. Dette gjøres på grunnlag av en avtale.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, eller så lenge det er tillatt ved lov.

Versjon

29. oktober 2021