Working at Centric

Utplassering

Hvorfor bruker vi personopplysningene dine?

Vi registrerer personopplysninger for å:

 • koordinere etterspørsel og tilbud på arbeidsmarkedet
 • støtte bruken av verktøy
 • registrere behandlingstimer
 • sende ut Centric-nyhetsbrevet
 • utføre betalinger
 • gjennomføre screenings for kundene våre i forkant av ansettelse
 • kunne utarbeide leieavtaler

Vi samler ikke inn eller bruker personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet her, med mindre vi har fått ditt samtykke på forhånd.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

I forbindelse med tjenesteytelsen registrerer Centric opplysninger i sin database for bruk av Centric og eventuelle tredjeparter som vi har inngått databehandleravtaler med. Vi registrerer eller kan registrere følgende personopplysninger:

 • navn, adresse, bosted, kjønn, fødselsdato, CV, eksamensbevis, personaldokumenter, kopi av ID-bevis, passfoto, sivilstatus, e-postadresse, nasjonalitet og informasjon om opplæring
 • opplysninger om tilgjengelighet, ansettelseshistorikk og permisjoner
 • bankkontonummer
 • andre forhold i den grad det er pålagt ved lov eller du har gitt ditt samtykke

Centric vil bare registrere særlige kategorier av personopplysninger (som omtalt i artikkel 9 i Personvernforordningen) etter ditt samtykke.

Hvem har tilgang til personopplysningene dine?

Med unntak av de tilfellene som er omtalt her, vil Centric ikke gi personopplysningene dine til tredjeparter uten ditt forutgående samtykke. I enkelte tilfeller kan opplysningene deles internt i Centric. Våre ansatte er forpliktet til å respektere konfidensialiteten til personopplysningene dine.

Personopplysninger overleveres til følgende tredjeparter:

 • Kunder som søker etter passende kandidater (til midlertidig eller fast ansettelse), når Centric uansett oversender CV-en.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine?

For innsamling av dine personopplysninger påberoper vi oss standardavtalen, berettiget interesse eller samtykke.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene dine?

Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formålet de ble samlet inn for, så lenge det er tillatt ved lov, eller til du trekker tilbake samtykket ditt.

Versjon

29. oktober 2021