Designsprint WML

Digital Twins voor het waterbedrijf

Het lijkt zo vanzelfsprekend, water uit de kraan. Toch komt er heel wat technologie kijken bij de productie van leidingwater en het beheer van alle pompstations, zuiveringsinstallaties en transportsystemen. Om dat beheer nog efficiënter en betrouwbaarder te maken, zet Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in op de ‘Digital Twin’. Zusterbedrijven Centric en Antea Group brengen de innovatie in een stroomversnelling.

De waterputten, pompen, zuiveringsfilters en opslagbassins waarmee Waterleiding Maatschappij Limburg water wint, zuivert en naar een half miljoen huishoudens in Limburg distribueert, hebben allemaal onderhoud nodig.

En als het om ons drinkwater gaat, dan staat betrouwbaarheid natuurlijk voorop. Het drinkwaterbedrijf zoekt daarom voortdurend naar manieren om het beheer van haar assets en de waterwinning zelf nóg efficiënter te maken.

Daarvoor onderzoekt WML op meerdere fronten de mogelijkheden van digitalisering en innovatie. Tijdens de levenscyclus van de assets verzamelt het bedrijf namelijk allerlei gegevens, om beslissingen te kunnen nemen over beheer en onderhoud. Maar op dit moment staan die nog versnipperd opgeslagen in verschillende systemen. Hoe zet je die gegevens dan om in bruikbare informatie?

Digitale tweeling van een waterput

Een veelbelovend hulpmiddel vond WML in zogenaamde Digital Twins: zeg maar een virtuele versie van een fysiek object of systeem, in dit geval bijvoorbeeld een waterput of pompinstallatie.

Door verschillende databronnen aan elkaar te knopen in zo’n Digital Twin, ontstaat veel sneller overzicht, op basis waarvan voorspellingen en visualisaties kunnen worden gemaakt. Ook zijn de data betrouwbaarder, omdat er uitsluitend met originele brondata wordt gewerkt.

Knappe koppen bij elkaar

Om snel van idee naar prototype te komen, riep WML de hulp in van Centric en zusterbedrijf Antea Group. Er werd een gezamenlijke Design Sprint gestart: een aantal knappe koppen van Antea, Centric en WML kropen een week bij elkaar om een prototype-Digital Twin te creëren van een waterput. Tegen het weekend lag er al een testbare mock-up die kan bijdragen aan efficiënter beheer en die straks mooi als basis dient voor een eerste versie.

Voordat er van alle assets digitale tweelingen klaarstaan, stroomt er nog wel wat water door de Maas, maar de basis ligt er. Je ziet het: er komt aardig wat innovatie kijken bij een glaasje water.

Designsprint WML
Jesse Stammers, Projectmanager bij Antea Group

‘Ingenieursdiensten en IT kruisen elkaar’

Jesse: “Wij krijgen steeds meer van dit soort vragen, waar ons advies in het proces, onze ingenieursdiensten en IT elkaar kruisen. De meerwaarde van de samenwerking tussen Antea en Centric is dus duidelijk. Een opdrachtgever zoals WML kan dit soort vragen integraal bij ons neerleggen, wat de kans van slagen veel groter maakt.”

Bekijk expertisegebied
Designsprint WML
Quirijn van der Goes, Business Development Manager bij Centric

‘Een Design Sprint voelt als een bedrijfsuitje’

Quirijn: “Een Design Sprint biedt een effectieve aanpak van complexe problemen en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden worden betrokken. En daarnaast is het gewoon leuk! Design Sprints voelen als een bedrijfsuitje, terwijl ze geteste oplossingen opleveren waar je mee verder kunt.”

Bekijk expertisegebied
Designsprint WML
Designsprint WML
Designsprint WML
Designsprint WML
Designsprint WML

Eindeloze mogelijkheden