Centric Developer Tester Working Computer

Från IT-konsult till ansvarig för affärssystem och utbildning

Felipe Hallbeck har lång erfarenhet inom IT-branschen inte minst på Centric där han har jobbat sedan 2007. Hans arbetsuppgifter innefattar ansvar för både affärssystem och utbildning. Han brinner för att hjälpa folk och har ett personligt intresse för pedagogik.

Sedan 2018 är han ansvarig för Centrics affärssystem. Han ansvarar inte bara för den tekniska lösningen utan också utbildningen om hur systemet används. Felipe ansvarar även för Centrics certifieringar, alltså utbildningsplaner för Centrics konsulter. Han är delaktig i framtagandet av olika så kallade utbildningstrappor och paketerar det så att det ska vara lätt att presentera dem mot skolor, kandidater samt egna konsulter. Med hjälp av dessa certifieringar är förhoppningen att de ska kunna göra en karriär hos Centric. Pedagogik är något som alltid har intresserat Felipe.

– Så det är nog det som ledningen såg ganska snabbt, att jag är väldigt pedagogisk och att jag brinner för att hjälpa folk. På så sätt fick jag den här rollen. Min uppgift är att hjälpa verksamheten och vara ett stöd oavsett om det är till en regionchef eller rekryterare, säger Felipe.

Att klättra på karriärstegen

Att klättra på karriärstegen

När Felipe kom till Centric 2007 började han jobba som konsult där han fick olika uppdrag. Han har hela tiden känt att det har funnits möjlighet till utveckling.– Hela min konsult-karriär här på Centric har handlat om att ägna mig åt nya saker, ta mer ansvar och så vidare, säger Felipe.

2016 började Felipe en ny roll som rekryterare på Centric. Hans arbetsuppgifter innefattade att finna kandidater för intervju, referenstagning för att sedan erbjuda dessa kandidater till Centrics säljare. Detta jobbade han med fram tills 2018 då han fick sin nuvarande position.

Idag jobbar Felipe på nordisk basis men det finns planer på en omorganisation där han kommer att ingå i det internationella CRM-teamet.– Jag har gjort en fantastisk resa och framtiden kommer att visa vad som väntar, säger Felipe.

Trygg arbetsplats

En trivsam arbetsplats

Felipe har jobbat hos Centric i många år nu och trivs bra. Han säger bland annat att han känner tillit till de som jobbar på företaget.

– Jag tror på bolagets syn på konsultbranschen och jag delar även samma värderingar om att IT är någonting som hela tiden rör på sig och det vet jag ju själv som har jobbat som konsult att man måste hela tiden hålla sig uppdaterad. Centric visar det genom att satsa mycket på certifiering och utbildning, avslutar Felipe.