Centric IT Solutions Lithuania: praktika jaunuoliams padeda atrasti savo profesinį kelią

2020/12/11

Nors Lietuva užima lyderės poziciją tarp Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių pagal aukštąjį išsilavinimą įgijusių absolventų įsidarbinimo lygį, tačiau tik studijas pabaigusiam ir darbo patirties neturinčiam jaunam žmogui žengti pirmuosius profesinės karjeros žingsnius nėra paprasta.

Devyniose Europos šalyse filialus įkūrusios, vienos stambiausių Nyderlandų IT kompanijos „Centric“ padalinys Kaune „Centric IT Solutions Lithuania“ vadovaujasi atvirumo principu ir prisideda ugdant jaunuosius profesionalus, suteikiant jiems darbo patirties bei praktikos galimybių savo profesinę karjerą pradedantiems jaunuoliams.

Kaip jaunimui sekasi įsilieti į darbo rinką, kokių naujų žinių ir savybių įgijo per praktikos laikotarpį, kaip pavyko prisitaikyti prie įmonėje vyraujančios atmosferos ir prisidėti prie bendrų komandos užduočių įgyvendinimo, pasakoja „Centric IT Solutions Lithuania“ praktiką jau mėnesį atliekantis 21 metų Kauno technologijos universiteto trečio kurso studentas Justas Giniūnas.

- Kaip sužinojai apie praktikos galimybes „Centric IT Solutions Lithuania“?

- Kaip sužinojai apie praktikos galimybes „Centric IT Solutions Lithuania“?

Apie „Centric IT Solutions Lithuania“ ir jos suteikiamas galimybes studentams atlikti praktiką sužinojau tapęs Kauno technologijos universiteto pirmakursiu. Nemažai informacijos apie šią kompaniją galima buvo rasti jų socialiniuose tinkluose ar sužinoti per kviestinių lektorių paskaitas. O būdamas trečiame kurse jau pats norėjau įgauti darbo patirties, savarankiškai ieškojau praktikos galimybių ir visi keliai atvedė būtent į šią įmonę.

- Kokias užduotis atlieki ir su kokia programine įranga tenka dirbti atliekant šią praktiką?

Šiuo metu esu pradedantysis „DevOps & Cloud“ specialistas. Pirmasis mėnesis buvo skirtas įgauti kuo daugiau žinių ir susipažinti su įmonėje naudojamais įrankiais. Praktikos pradžioje teko dirbti su „Microsoft Azure“ programinės įrangos paslaugomis, kuriant virtualius resursus. O kitas žingsnis buvo – automatizuoti visą programų kūrimo ir konfigūravimo procesą su „Terraform“, „Ansible“ bei „Microsoft Azure DevOps“ programomis. Per ateinančius du mėnesius numatytas tolesnis projekto vystymas, ko labai laukiu.

- Kaip sekasi dirbti „Centric IT Solutions Lithuania“? Galbūt susiduriate su kokiomis nors problemomis ar iššūkiais?

Darbas šioje įmonėje sekasi tikrai gerai. Nors kasdien atsiranda nedidelių keblumų, praktikos mentorius ir kiti kolegos visados pateikia detalius paaiškinimus bei padeda rasti išeitį. Toks kolegų geranoriškumas, komandinis darbas sukuria puikią darbo atmosferą, padeda tobulėti bei plėsti savo akiratį.

- Kaip vertini įmonėje vyraujančią atmosferą?

Man labai patinka darbo vietoje kuriama atmosfera. Kiekvienas bendradarbis ar bendradarbė yra visados pasiruošę padėti išspręsti visus iškilusius klausimus. Būtent tai formuoja malonią darbo aplinką, kurioje kiekvieną dieną gali siekti užsibrėžtų tikslų. Tenka tik apgailestauti, kad dėl šiuo metu pasaulyje susiklosčiusios situacijos, dabar daugiausia dirbame nuotoliniu būdu iš namų. Todėl nėra taip lengva artimiau susipažinti su kolegomis, betarpiškiau su jais pabendrauti. Žinoma, visuotiniai virtualūs susitikimai kažkiek kompensuoja tą artumo jausmą.

- Kokia buvo tavo praktikos šioje įmonėje diena? Kaip apibūdintumėte eilinę darbo dieną?

Pirmoji darbo diena buvo pilna žinių bei informacijos. Iš arčiau buvo galima susipažinti, kokia yra įmonės veikla ir su kokiomis užduotimis žmonės dirba. Taip pat turėjau galimybę artimiau pabendrauti su savo praktikos vadovu ir kartu sudaryti praktikos veiksmų planą, kuriuo vadovaujuosi kasdien jau visą mėnesį. Tai pat per dieną pasitaiko keli virtualūs susitikimai, kuriuose turiu galimybę artimiau susipažinti su kolegomis bei jų veikla.

- Gal galėtumei pasidalinti savo ateities profesiniais planais?

Savo ateities planus glaudžiai sieju su žiniomis ir patirtimi, įgytais šioje pozicijoje per praktiką. Dabar mano svarbiausias tikslas sėkmingai pabaigti studijas. O toliau sieksiu plėsti savo žinias „DevOps & Cloud“ srityje, kad galėčiau tai sieti tiesiogiai su savo ateities karjeros galimybėmis.

„Centric IT Solutions Lithuania“ talentų pritraukimo specialistė Jurga Schulze papasakojo kokiais kriterijais vykdoma atranka atlikti praktiką įmonėje, į kokias jaunųjų kandidatų savybes bei turimas žinias kreipiamas didžiausias dėmesys.

Atrankos procesas yra nesudėtingas – iš esmės tai vienas kandidato ar kandidatės į praktikantus pokalbis su talentų pritraukimo specialiste ir būsimuoju praktikos vadovu, per kurį įmonės atstovai siekia išsiaiškinti kandidato motyvacijos lygį, asmenines savybes bei žinių spektrą konkrečioje srityje. Tuomet sprendžiama dėl jo ar jos tinkamumo praktikai atlikti ir, jei sprendimas kandidato atžvilgiu teigiamas, nedelsiant jam pranešama geroji žinia apie sėkmingai įveiktą atranką.

  1. Pats svarbiausias atrankos kriterijus yra žmogaus motyvacija tobulėti. Jei žmogus turi vidinį stimulą nuolat įgyti naujų žinių, mokytis iš kolegų ir augti kaip asmenybei, jis puikiai įveiks ir praktikos metu sutinkamus iššūkius.
  2. Antroji savybė, kurios reikia žmogui, norinčiam prisijungti prie „Centric IT Solutions Lithuania“ komandos - proaktyvumas. Įmonė siekia rasti veržlų, nebijantį kelti klausimus, siūlyti idėjas ir problemos sprendimo būdus žmogų. Šios savybės ne tik suteikia praktikantui potencialo puikiai atlikti jam skirtas užduotis, bet tuo pačiu prisideda ir prie visos įmonės progreso.
  3. Nuoširdumas taip pat yra neatsiejama šios įmonės identiteto dalis, kurio ieškoma ir būsimuose jos komandos nariuose. Tik atviru ir tikru bendravimu pagrįsti ryšiai kuria stiprią bendruomenę ir tikrąją vertę visuomenei.

Įmonėje vyrauja politika kasmet priimti po 9 naujus praktikantus ar praktikantes – po 3 jaunuolius žiemos, vasaros ir rudens apmokamai praktikai. Netrukus „Centric IT Solutions Lithuania“ vėl ieškos naujų kandidatų žiemos praktikos laikotarpiui, kurio pradžia numatyta sausio mėn. Nors konkrečios sritys, į kurias bus kviečiami gilintis jaunieji profesionalai, kol kas nėra patvirtintos/aiškios, tačiau dažniausiai yra laukiami jaunuoliai, norintys įgyti daugiau žinių atliekant praktiką su „DevOps & Cloud“, „Data Science“ ir „Software Development“ sritimis dirbančiose komandose.